Najjednostavnije do nas: od Platana prema fontani i preko ulice samo pravo.

TREBINJE INFO POKON DUĆAN KONTAKT

MAPA

MAPA POKLON DUĆAN Trebinje

Tel. +387 (0)59 260-741

Ul.Kralja Petra Prvog oslobodioca 22
89101 Trebinje

E-mail: bh.poklonducan@gmail.com

www.poklonducantrebinje.com